Štekl s.r.o.


 

  geometrické plány | vytyčení pozemků | inženýrská geodézie

 

Geometrické plány pro:

 

 

- vyznačení rozestavěné budovy
  (hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření)
 

- vyznačení dokončené budovy či přístavby (kolaudace,

  souhlas s užíváním)
 

- rozdělení pozemku (odkup nebo prodej části)
 

- vyznačení vodního díla (rybníky, požární nádrže, atd.)
 

- změnu vlastnické hranice pozemku
 

- doplnění souboru geodetických informací o pozemek

  dosud evidovaný ve zjednodušené evidenci

  (při vytyčování pozemků v mapě bývalého

  pozemkového katastru)
 

- průběh vytyčené a vlastníky upřesněné hranice

  pozemků

 

  

- vymezení věcného břemene k části pozemku
  (zabezpečení přístupu k nemovitostem nebo průběhu

  inženýrských sítí)
 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 

© GEODEZIE ŠTEKL