Štekl s.r.o.


 

 geometrické plány | vytyčení pozemků | inženýrská geodézie

 

Vytyčení pozemků v terénu:- vytyčení celého obvodu hranice pozemku
 

- vytyčení části obvodu hranice pozemku dle požadavku zákazníka
 

- vytyčení rozsahu věcného břemene
  

© GEODEZIE ŠTEKL