Štekl s.r.o.


 

 geometrické plány | vytyčení pozemků | inženýrská geodézie

 

Inženýrská geodézie- pořizování výškopisných a polohopisných podkladů pro projekty staveb
 

- vytyčování staveb v terénu
 

- geodetické sledování postupu stavby
 

- zaměření skutečného provedení stavby
 

- měření změn tvaru a rozměrů objektů po jejich dokončení
 

- měření a výpočty kubatur
 

- budování polohového bodového pole v systému JTSK metodami klasickými
  i pomocí globálního navigačního družicového systému (GNSS)
 

- budování výškového bodového pole v systému Bpv


 


 

© GEODEZIE ŠTEKL